Destek

İnsan Kaynakları

Wodqo'da Biz

Birlikte Çalışırız, Birlikte Üretiriz,
Birlikte Eğleniriz!

Wodqo olarak iş etiği ve davranış kurallarımız yaptığımız her şeyi, çalışanlarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizi yani birbirimize nasıl davrandığımıza kadar bizi yönlendirir. Değerlerimize ve etik uygulamamıza duyduğumuz bu bağlılık, kurulduğumuz zamandan bu güne firmamızın temel taşıdır. Çalışanlarımızın sosyal ve iş performanslarının gelişmesini destekliyoruz.

Bu amaçla onların gelişme ve öğrenme süreçlerini destek veriyoruz. Çalışanlarımız geliştikçe bizimde gelişeceğimizin farkındayız. Çalışanlarımızın arasında sağlıklı rekabetin faydasının farkındayız. Bu onların yaratıcılığını, yeniliklere bakış açılarını arttırmaktadır. Organizasyonumuzun gelişmesine katkı sağlayacak her yeni fikir, düşünce ya da eylem bizim için paha biçilemez niteliktedir.

Çalışanlarımıza kaliteli iş ve yaşam ortamları sunmak için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Sağlıklı, huzurlu çalışma ortamları ile çalışan mutluluğunun ve memnuniyetinin yüzde yüz olması en önemli hedeflerimizden biridir. Bünyemizde çalışan herkes; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, felsefi ve siyasi görüs, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş veya başka bir nedenle herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız
  • * Doğru işe doğru insan istihdam etmektir.
  • * Tüm görev kademelerindeki çalışanların, görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenir.
  • * Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki personel ile aralarında sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iş ortamı oluşturmaları istenir.
  • * Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.
  • * Şirket içi haberleşmeye, işlerde hızlılık ve verimliliği sağlayan fonksiyon olarak gereken önem verilir.
  • * Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması ile yeni yaratıcı fikirler / fırsatlar yakalanabileceğine olan inançla, tüm çalışanlardan gelen öneri, görüş ve fikirler dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.
  • * Yapılan işlerde verimliliği ve motivasyonu artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılır.
Açık Pozisyonlar

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Açık Pozisyon

E-Ticaret Yöneticisi

Başvuru    [email protected]

Açık Pozisyon

Saha Satış Elemanı

Başvuru    [email protected]

Açık Pozisyon

Dijital Pazarlama Uzmanı

Başvuru    [email protected]

Wodqo bünyesinde bulunan kariyer fırsatlarından yararlanmak için, [email protected] adresine CV'nizi gönderebilirsiniz.
Yükleniyor...