Destek

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

(KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL BİLGİLENDİRME)

www.wodqo.com 'u (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Siteye erişim sağlayarak “Kullanıcı” sıfatıyla (Site ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ettiğinizi, yasal uyarı ve bilgilendirmeleri anladığınızı beyan etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site’ye erişmekten vazgeçiniz.

1. Site, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne (Bundan böyle kısaca “WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak anılacaktır) ait olup, Site ve Site içeriğinde her türlü tasarruf yetkisi WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’a aittir. Silver Saat Site’de dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapabilir, Site’ye erişimleri sürekli veya geçici olarak durdurabilir.

2. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, veri sorumlusu olarak Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

3. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Site’ye üyelik, sipariş ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’dan isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, demografik bilgiler, kimlik bilgileri, sosyal ağ bilgileri, konum bilgileri gibi verileri (“Kişisel Veriler”) temin edebilir. Bu veriler internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sipariş formları, anketler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilebilir.

4. Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar için ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde kullanılabilir.

Kullanıcı kaydı gerçekleştirmek,
Sipariş almak,
Siparişlerin teslimini gerçekleştirmek,
Yayınlar göndermek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
Kullanıcı sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
Kullanıcı deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Kullanıcı’nın ilgi alanlarını tanımlamak,
Kullanıcı’nın mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamalarını sağlamak,
Site veya WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişkili mobil uygulamalarını kullanırken Kullanıcı’nın hassas veya yaklaşık konumlarını kullanarak Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapmak.
Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’in bu şekilde işlenmesi için açık rızası bulunmaktadır. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kişisel Veriler’i öngörülen amacın dışında kullanmayacak, işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

5. Kullanıcı, Kişisel Veriler’in WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e bağlı veya WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile grup şirketi olan firmalara aktarılmasına açık onay vermektedir.

Kullanıcı, Kişisel Veriler’in lojistik hizmetlerin (sipariş teslimi vb.) sağlanması amacıyla kargo şirketleri, kurye şirketleri, lojistik firmaları vb. 3. şahıslara verilmesine onay vermektedir.

6. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan Kişisel Bilgiler’ini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

7. Kullanıcı WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir.

8. Kullanıcı, üyelikten ayrılması durumunda WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'den herhangi bir hak talep edemez. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri imha etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

9. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’deki ürün, bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı hakkında WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

10. www.wodqo.com üyesi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece bilgilendirme ticari elektronik iletiler, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler ve benzeri bilgileri içerebilir. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bu amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri Kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.wodqo.com ‘da Hesabım sekmesi altında yer alan Üyelik İptali seçeneği üzerinden işlem yaparak listeden çıkmaları gerekmektedir. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı [email protected] e-posta adresine söz konusu isteklerini iletebilirler.

11. Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

12. Kullanıcı; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, alıcılara gönderdikleri notlarda, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ve www.wodqo.com ile ilişkili her türlü e-posta adresi ile yapılan yazışmada; işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme metni hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

13. Kullanıcı, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ e yüklenebilecek her türlü sorumluluk karşısında WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

14. Site’nin (arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e ait olup, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları da saklıdır. Kullanıcı Site’de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site’yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in açık ve yazılı iznini almadan bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

15. Sitede bulunan içerik ve görseller ve sair materyaller sadece WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’den önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

16. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Kullanıcı’nın, Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

17. Site üzerinden başka sitelere yönlendirme verilmesi mümkündür, WODQO YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , yönlendirme verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yönlendirmelerden doğabilecek zararlar Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır.

18. İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

19. Site’de sunulan ürün ve hizmetlerle veya Site’nin kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunları’na tabi olup, ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

Yükleniyor...